KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu pełni Norbert Rataj, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.
  4. Wizerunek i dane osobowe mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu oraz na stronie internetowej i portalach społecznościowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy ustawowy obowiązek przekazywania danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nauki, a następnie archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawdo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Dyrektor szkoły
Regina Dolna