Zajęcia pozalekcyjne 2018/2019

w I półroczu roku szkolnym 2018/2019


Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Dzień Godzina Miejsce
KLASY I - III
Maria Banasiak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Środa
Czwartek
12.45-13.30
12.45-13.30
s. 20
Anna Błoch Zajęcia logopedyczne Poniedziałek

Piątek
12.45-13.30
13.40-14.25
11.50-12.35
s. 22
Barbara Fobka Zajęcia z terapii pedagogicznej Poniedziałek
Środa

12.45-13.30
11.50-12.35
12.45-13.30
19
Joanna Orzechowska Zajęcia z terapii pedagogicznej Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek
12.45-13.30
13.40-14.25
14.30-15.15
13.40-14.25
12.45-13.30
23
Klasy IV - VIII
Irena Piotrowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Czwartek 13.40-14.25 s. 10
Grażyna Dolna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Poniedziałek 13.40-15.00 s. 9
Magdalena Mikołajczak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Wtorek 13.40.14.25 s. 2
Magdalena Ryżek Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Czwartek 14.30-15.15 s. 8
Aneta Rutkowska-Forma Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Poniedziałek 13.40-14.25 s. 4
Karolina Schwarz Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego Poniedziałek
Wtorek
13.40-14.25
14.30-15.15
s. 13
Marcin Rychlik Zajęcia sportowe

SKS
Środa
Piątek
Wtorek
Piątek
15.30-17.30
13.40-14.25
14.30-15.30
14.30-15.30
sala/boisko
hala sport.
sala/boisko
hala sport.
Bartosz Szymczak SKS Wtorek
czwartek
13.40-14.40
13.40-14.40
hala sport.
sala/boisko
Sławomir Szymczak Zajęcia sportowe dla chłopców
SKS
Wtorek
Poniedziałek
Środa
15.30-17.30
14.30-15.30
14.30-15.30
sala/boisko sala/boisko
hala sport.
Grażyna Wróbel-Grzegorek Samorząd Uczniowski Według potrzeb s. 5
OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PROJEKTOWYCH

w I półroczu roku szkolnym 2018/2019


Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Dzień Godzina Miejsce
KLASY I - III
Maria Banasiak Zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. II a Poniedziałek 11.40-12.25 20
Danuta Busse Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rozwijające koncentrację uwagi
Czwartek

Czwartek
Wtorek
12.45-13.30

13.40-14.25
13.40-14.25
II

II
II
Barbara Fobka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Zajęcia rozwijające z matematyki
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Wtorek
Czwartek
Piątek
11.50-12.35
12.45-13.30
11.50-12.35
19
Małgorzata Paszczyńska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. II b
Zajęcia rozwijające Matematyczne Stacje Badawcze
Wtorek

Czwartek
12.45-13.30

12.45-.13.30
17

17
Danuta Rosochowata Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas drugich Poniedziałek 11.50-12.35 16
Barbara Sikora Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

Zajęcia rozwijające z matematyki
Środa
Piątek
Poniedziałek
12.45-13.30
11.50-12.35
12.45-13.30
16
17
16
Paulina Rychlik Zajęcia rozwijające Jestem ciekawy świata Wtorek
Środa
11.50-12.35
12.45-13.30
21
Anna Błoch Zajęcia logopedyczne Środa
Czwartek
12.45-13.30
12.45-13.30
22
Klasy IV - VIII
Regina Dolna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Poniedziałek
Środa
12.45-13.30
12.45-13.30
1
4
Magdalena Zwolińska-Wojewoda Zajęcia rozwijające zainteresowania
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wtorek
Poniedziałek
Wtorek
13.40-14.25
14.30-15.15
14.30-.15.15
9
Irena Piotrowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Zajęcia rozwijające z matematyki
Czwartek
Czwartek
Piątek
12.45-13.30
13.40-14.25
12.45-13.30
10
Krzysztof Chalasz Zajęcia rozwijające z matematyki Środa 13.45-14.30 15
Magdalena Ryżek Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Poniedziałek 16.00-18.00 8
Aneta Rutkowska-Forma Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Środa
Czwartek
13.40-14.25
13.40-14.25
4
Magdalena Mikołajczak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rozwijające z biologii
Zajęcia projektowe z biologii
Poniedziałek
Czwartek
Wtorek
Środa
Środa
12.45-13.30
12.40-13.25
14.25-15.10
12.40-13.25
13.35-14.20
25
2
1
2
1
Izabela Okrzesik-Frąckowiak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki

Zajęcia rozwijające z fizyki
Zajęcia projektowe z fizyki
Wtorek
Wtorek
Środa
Środa
14.45-15.30
15.30-16.15
14.45-15.30
15.30-16.15
5
5
5
7
Marta Fręś Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

Zajęcia rozwijające z chemii
Zajęcia projektowe z chemii
Poniedziałek
Poniedziałek
Poniedziałek
Środa
15.10-15.55
16.00-16.45
14.20-15.05
14.20-15.05
5
Elżbieta Snella Zajęcia rozwijające z geografii Na mapie i w terenie
Zajęcia rozwijające z geografii Na mapie i w terenie
Zajęcia projektowe z geografii
Środa

Środa

Środa
12.45-13.30

14.35-15.20

13.40-14.25
7
Sławomir Szymczak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii
Zajęcia rozwijające z biologii
Wtorek
Czwartek
Środa
14.30-15.15
14.30-15.15
14.30-15.15
7
Maciej Sosnowski Zajęcia z programowania
Zajęcia z programowania
Zajęcia przyrodniczo-leśne
Zajęcia rozwijające logiczne myślenie.
Zajęcia projektowe z przyrodyPoniedziałek
Czwartek
Czwartek
Czwartek
Sobota co 2 tyg.
Sobota co 2 tyg.
14.30-15.15
12.45-13.30
13.40.14.25 14.30-15.15
11.00-12.30
9.00-10.30
6
6
6
6
teren
teren
Bartosz Szymczak Zajęcia rozwijające z informatyki Poniedziałek 14.30-15.15 11
Maria Kaźmierczak Zajęcia rozwijające z przyrody Czwartek
Piątek
12.45-13.30
12.45-13.30
1
7
Marcin Rychlik Zajęcia rozwijające z techniki Środa
Czwartek
14.30-15.15
14.30-15.15
12
Eugeniusz Forma Zajęcia projektowe z geografii Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
12.45-13.30
14.30-15.15
13.40-14.25
3
Marcelina Ptak Zajęcia z doradztwa zawodowego


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego
Zajęcia rozwijające z j. angielskiego
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Środa
Środa
Czwartek
15.45-17.15
15.45-17.15
16.30-17.15
15.40-16.25
16.30-17.15
15.45-16.30
14
Karolina Schwarz Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego Poniedziałek
Wtorek
Środa
14.30-15.15
14.30-15.15
14.30-15.15
13
Monika Piątek Zajęcia psychoedukacyjne Czwartek 11.50-12.35 24
Kinga Federowska Zajęcia psychoedukacyjne Poniedziałek 14.30-15.15 3
Joanna Orzechowska Zajęcia psychoedukacyjne Poniedziałek 8.00-8.45 23
Anna Błoch Zajęcia logopedyczne Poniedziałek
Środa
14.30-15.15
13.40-14.25
22