Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021

okres ubezpieczenia: 01.09.2020-31.08.2021


Ubezpieczenie ucznia nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 45 zł od ucznia. Składki za ubezpieczenie NNW uczniów będzie można dokonywać przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy.

Zasady opłaty składki
Blankiet wpłaty pusty - wzór
Blankiet wpłaty pusty
Zakres i opis ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Zgłaszanie roszczeń
Informacja o ochronie danych osobowych


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

okres ubezpieczenia: 01.09.2019-31.08.2020


Ubezpieczenie ucznia nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 45 zł od ucznia.

Tabela z zakresem i wysokością świadczeń
Informacja o sposobie zgłaszania roszczeń
Ogólne warunki ubezpieczenia
Informacja RODO

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019

okres ubezpieczenia: 01.09.2018-31.08.2019
Zakres ubezpieczenia
Opis ubezpieczenia
Zgłaszanie roszczeń
Zgloszenie szkody na osobie
Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu aviva


Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

okres ubezpieczenia: 01.09.2017-31.08.2018

Zakres ubezpieczenia
INFORMACJA - sposoby zgłaszania roszczeń INTERRISK.
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
Opis ubezpieczenia
Graficzna instrukcja zgłaszania szkody przez zgłoszenie internetowe.
Druk zgłoszenia
Tabela norm oceny procentowej uszczerbu na zdrowiu