Świetlica szkolna
Świetlica szkolna czynna
od poniedziałku do piątku od godz. 645 do godz. 1530.Karta zapisu do świetlicy