HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
w roku szkolnym 2018/2019L.p. Data Tematyka
1.       18 września 2018 r. Klasy I - VIII:
Wybory do Rady Rodziców.
Zapoznanie/przypomnienie WSO.

Zapoznanie z programem wychowawczo -profilaktycznym.
Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny z wszystkich przedmiotów.
Oferta zajęć pozalekcyjnych.
Poinformowanie o dyżurach nauczycielskich.
Zapoznanie z regulaminem dowozów.

W klasach I -VIII - procedura wypożyczania podręczników szkolnych.
Omówienie projektu "Wieleń stawia na kompetentnych uczniów" - dokumentacja projektowa.
2.       9 października 2018 r. Spotkania dla rodziców uczniów klas IV - Jak pomóc dziecku w domu w nauce czytania ze zrozumieniem? (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania dla rodziców w klasach I - VIII.
3.       13 listopada 2018 r. Spotkania dla rodziców uczniów klas VIII "Cyberprzemoc, fonoholizm - zagrożenia wirtualnej rzeczywistości" (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania indywidualne I - VIII.
4.       11 grudnia 2018 r. Spotkania indywidualne I - VIII.
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze.
5.       4 stycznia 2019 r.
(piątek)
Spotkanie dla rodziców uczniów klas VII "Problemy okresu dorastania" (PPP Krzyż Wlkp.)
Omówienie wyników nauczania w I półroczu.
Informacja o ocenach przewidywanych za I półrocze.
Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
6.       12 marca 2019 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas V "Rozwój zainteresowań i uzdolnień u mojego dziecka" (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania indywidualne I - VIII.
7.       9 kwietnia 2019 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas VI "Zapobieganie przemocy rówieśniczej" (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania indywidualne I - VIII.
8.       14 maja 2019 r. Spotkania indywidualne I - VIII.
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.
9.       7 czerwca 2019 r.
(piątek)
Omówienie wyników nauczania w II półroczu.
Prezentacja osiągnięć uczniów
Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo -  profilaktycznego.