HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
w roku szkolnym 2019/2020L.p. Data Tematyka
1.       17 września 2019 r. Spotkania dla rodziców klas I – VIII: Wybory do Rady Rodziców. Zapoznanie/przypomnienie WSO. Zapoznanie z programem wychowawczo -profilaktycznym.
Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny z wszystkich przedmiotów oraz z dostosowaniem wymagań. Poinformowanie o dyżurach nauczycielskich. Zapoznanie z regulaminem dowozów.
W klasach I -VIII –
procedura wypożyczania podręczników szkolnych.
Oferta zajęć pozalekcyjnych. Przypomnienie o realizacji projektu „Wieleń stawia na kompetentnych uczniów”.
2.       8 października 2019 r. Spotkanie dla rodziców klas VIII - egzamin ósmoklasisty.
3. 12 listopada 2019 r. Spotkania dla rodziców klas IV i V – „Jak wspierać dziecko w nauce”(PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania dla rodziców klas VIII - Doradztwo zawodowe
(Mobilne Centrum Informacji zawodowej, Piła).
Spotkania dla rodziców klas I – VIII.
4. 10 grudnia 2019 r. Spotkania indywidualne dla rodziców klas I - VIII.
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze.
5. 14 stycznia 2020 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas VI - VII „Rodzic najważniejszym wychowawcą”(PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania dla rodziców klas I – VIII. Omówienie wyników nauczania w I półroczu. Informacja o ocenach przewidywanych za I półrocze.
Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
6. 10 marca 2020 r. Spotkania dla rodziców klas I – VIII.
7. 12 maja 2020 r. Spotkania indywidualne dla rodziców klas I – VIII.
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.
8. 9 czerwca 2020 r. Spotkania dla rodziców klas I – VIII.
Omówienie wyników nauczania w II półroczu.
Prezentacja osiągnięć uczniów
Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo -  profilaktycznego.