HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
w roku szkolnym 2019/2020L.p. Data Tematyka
1.      
17 września
2019 r.
Spotkania dla rodziców klas I – VIII: Wybory do Rady Rodziców. Zapoznanie/przypomnienie WSO. Zapoznanie z programem wychowawczo -profilaktycznym.
Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny z wszystkich przedmiotów oraz z dostosowaniem wymagań. Poinformowanie o dyżurach nauczycielskich. Zapoznanie z regulaminem dowozów.
W klasach I -VIII – procedura wypożyczania podręczników szkolnych.
Oferta zajęć pozalekcyjnych. Przypomnienie o realizacji projektu „Wieleń stawia na kompetentnych uczniów”.
2.      
8 października
2019 r.
Spotkanie dla rodziców klas VIII - egzamin ósmoklasisty.
3.      
12 listopada
2019 r.
Spotkania dla rodziców klas IV – „Jak wspierać dziecko w nauce”(PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania dla rodziców klas VIII „Cyberprzemoc, fonoholizm – zagrożenia wirtualnej rzeczywistości” (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania dla rodziców klas I – VIII.
4.      
10 grudnia
2019 r.
Spotkania indywidualne dla rodziców klas I - VIII.
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze.
5.      
14 stycznia
2020 r.
Spotkanie dla rodziców uczniów klas VII „Problemy okresu dorastania” (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania dla rodziców klas I – VIII. Omówienie wyników nauczania w I półroczu. Informacja o ocenach przewidywanych za I półrocze.
Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
6.      
10 marca
2020 r.
Spotkanie dla rodziców klas V „Karać czy wyciągać konsekwencje” (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkanie dla rodziców uczniów klas VI „Zapobieganie przemocy rówieśniczej” (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania dla rodziców klas I – VIII.
7.      
12 maja
2020 r.
Spotkania indywidualne dla rodziców klas I – VIII.BR>Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.
8.      
9 czerwca
2020 r.
Spotkania dla rodziców klas I – VIII.
Omówienie wyników nauczania w II półroczu.
Prezentacja osiągnięć uczniów
Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo -  profilaktycznego.