Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

rok szkolny 2020/2021

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50zł.

Składka na rzecz Rady Rodziców płacona jest od rodziny (bez względu na ilość dzieci w szkole).Składkę można wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców:
89-8960-0003-0006-2330-3000-0010
z dopiskiem „imię i nazwisko ucznia oraz klasa” BS Wieleń