Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

rok szkolny 2019/2020

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50zł.

Składka na rzecz Rady Rodziców płacona jest od rodziny (bez względu na ilość dzieci w szkole).Składkę można wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców:
89-8960-0003-0006-2330-3000-0010
z dopiskiem „imię i nazwisko ucznia oraz klasa” BS Wieleń

Lp. Klasa Nazwisko i imię Funkcja w Radzie
1.        I a Magdalena Tkacz  
2.        I b Martyna Mądrawska  
3.        I c Ewa Zieleńska Zasępca Przewodniczącej
4.        II a Justyna Gaborek  
5.        II b Ewa Sikora  
6.        III a Marzena Grześ Komisja rewizyjna
7.        III b Mirela Jędrzejowska  
8.        III c Sylwia Sotek - Mądrawska  
9.        IV a Mariusz Sauermann  
10.    V a Weronika Ostrowska  
11.    V b Iwona Sottek  
12.    V c Joanna Brzezińska  
13.    V d Maria Spychalska Księgowa
14.    VI a Agnieszka Król  
15.    VI b Natalia Boberska  
16.    VI c Justyna Stefanek  
17.    VI d Żaneta Skotarczak Komisja rewizyjna
18.    VII a Dorota Witka  
19.    VII b Katarzyna Szwalbe  
20.    VIII a Agnieszka Banasiak Przewodnicząca
21.    VIII b Irena Makrocka Sekretarz
22.    OS 4s +5s +6s Aleksandra Fijałkowska  
23.    OS 8s Turek Edyta  
24.    III b Katarzyna Dura  
25.    III c Edyta Wieczorek  
26.    VI b Ania Pedda Komisja rewizyjna
27.    VII a Karina Stochaj  
28.    II b/VIII a Renata Sanocka  
29.    VI b/VIII a Justyna Kacza