Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

rok szkolny 2020/2021

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50zł.

Składka na rzecz Rady Rodziców płacona jest od rodziny (bez względu na ilość dzieci w szkole).Składkę można wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców:
89-8960-0003-0006-2330-3000-0010
z dopiskiem „imię i nazwisko ucznia oraz klasa” BS Wieleń

Lp. Klasa Nazwisko i imię Funkcja w Radzie
1 I a Milena Radzij
2 I b Jagoda Sadowska sekretarz
3 II a Edyta Dymek  
4 II b Martyna Mądrawska  
5 III a Justyna Gaborek przewodnicząca
6 III b Ewa Sikora  
7 IV a Maria Spychalska księgowa
8 IV b Anna Grot-Naplocha  
9 IV c Edyta Wieczorek  
10 V a Mariusz Sauermann komisja rewizyjna
11 VI a Weronika Ostrowska zastępca przewodniczącej
12 VI b Iwona Sottek  
13 VI c Maja Łusiewicz-Eksner  
14 VI d Maria Spychalska  
15 VII a Anna Jusko  
16 VII b Anita Pedda komisja rewizyjna
17 VII c Justyna Stefanek  
18 VII d Żaneta Skotarczak komisja rewizyjna
19 VIII a Dorota Witka  
20 VIII b Katarzyna Szwalbe  
21 OS    
Osoby dodatkowe:
22 I b Marta Nowicka  
23 VII b Natalia Boberska