PrzetargiPRZYSTOSOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WIELENIU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ ETAP II


Zaproszenie do skladania ofert
Załącznik nr 1 oferta
Zasilanie platformy II etap. ofertowy
Umowa - wzór platforma