Plan lekcji w roku szkolnym 2019/2020 

obowiązuje od 10 lutego 2020 r.

Klasa I a
wychowawca mgr D. Busse

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 w-f sala edu inf 6 edu 1 edu 1 edu 1
2 855-940 edu 1 edu 1 edu 1 edu 1 edu 1
3 955-1040 edu 1 edu 1 edu 1 edu 1 w-f sala
4 1050-1135 edu 1 ZDD 1 religia 1 w-f sala edu 1
5 1150-1235 j. angielski 1 ----- -- j. angielski 1 ----- -- religia 1
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa I b
wychowawca mgr B. Sikora

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 w-f sala religia 13 edu 13 edu 13 edu 1
2 855-940 edu 13 w-f sala edu 13 ed. inf 6 j. ang 13
3 955-1040 edu 13 edu 13 edu 13 edu 13 w-f sala
4 1050-1135 edu 13 edu 13 j. ang 13 edu 13 edu 13
5 1150-1235 ZDD 13 ----- ----- religia 13 ----- -- edu 13
6 1245-1330 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa I c
wychowawca mgr A. Błoch

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 15 edu 15 w-f sala religia 15 edu 15
2 855-940 w-f sala edu 15 edu 15 edu 15 w-f sala
3 955-1040 edu 15 edu 15 edu 15 ed. inf 6 edu 15
4 1050-1135 religia 15 edu 15 edu 15 edu 15 edu 15
5 1150-1235 ZDD 15 j. ang. 15 ----- -- j. ang. 15 ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa II a
wychowawca mgr B. Łukomska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 21 w-f sala edu 21 edu 21 religia 21
2 855-940 edu 21 edu 21 edu 21 j. ang 21 edu 21
3 955-1040 edu 21 edu 21 religia 21 w-f sala ed. inf 6
4 1050-1135 edu 21 edu 21 ZDD 21 edu 21 w-f sala
5 1150-1235 ----- -- edu 21 ----- -- edu 21 ----- --
6 1245-1330 ----- -- j. ang 21 ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa II b
wychowawca mgr B. Fobka

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 19 j. ang 19 w-f sala edu 19 ed. inf 6
2 855-940 w-f sala edu 19 religia 19 edu 19 w-f sala
3 955-1040 edu 19 edu 19 edu 19 edu 19 edu 19
4 1050-1135 edu 19 edu 19 edu 19 ZDD 19 edu 19
5 1150-1235 religia 19 ----- ----- edu 19 ----- -- ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- ----- j. ang 19 ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III a
wychowawca mgr M. Banasiak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 religia 20 w-f sala j. ang 20 edu 20 j. ang 20
2 855-940 edu 20 edu 20 edu 20 edu 20 religia 20
3 955-1040 edu 20 edu 20 edu 20 w-f sala edu 20
4 1050-1135 edu 20 edu 20 edu 20 edu 20 w-f sala
5 1150-1235 ----- -- ed. inf 6 ZDD 20 edu 20 ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III b
wychowawca mgr M. Paszczyńska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 17 j. ang 17 religia 17 edu 17 w-f sala
2 855-940 edu 17 w-f sala j. ang 17 edu 17 ed. inf 6
3 955-1040 edu 17 edu 17 edu 17 edu 17 edu 17
4 1050-1135 edu 17 edu 17 edu 17 edu 17 edu 17
5 1150-1235 w-f sala religia 17 ZDD 17 ----- -- ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III c
wychowawca mgr D. Rosochowata

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 ed. inf 6 edu 16 edu 16 edu 16 w-f sala
2 855-940 religia 16 j. ang 16 edu 16 edu 16 j. ang 16
3 955-1040 edu 16 edu 16 edu 16 edu 16 edu 16
4 1050-1135 edu 16 edu 16 edu 16 w-f sala religia 16
5 1150-1235 w-f sala ----- -- ZDD 16 ----- -- edu 16
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IV a
wychowawca mgr J. Orzechowska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. ang IV j. polski IV j. ang IV w-f sala matematyka IV
2 855-940 informatyka 6 historia IV j. polski IV w-f sala j. polski IV
3 955-1040 religia IV muzyka IV technika IV matematyka IV j. ang IV
4 1050-1135 przyroda IV zaj. z wych IV matematyka IV j. polski IV plastyka IV
5 1150-1235 j. polski IV matematyka IV przyroda IV religia IV w-f sala
6 1245-1330 w-f sala ----- -- ZDD IV ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V a
wychowawca mgr G. Wróbel-Grzegorek

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 w-f hala matematyka 5 ZDD 25 geografia 12 muzyka 25
2 855-940 w-f hala plastyka 25 matematyka 8 j. angielski 14 matematyka 5
3 955-1040 j. polski 3 w-f sala w-f sala j. polski 3 historia 3
4 1050-1135 historia 3 informatyka 6/11 zaj. z wych 5 matematyka 5 j. polski 3
5 1150-1235 j. angielski 14 j. angielski 14 biologia 5 technika 12 ----- --
6 1245-1330 religia 12 j. polski 3 j. polski 3 religia 7 ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V b
wychowawca mgr B. Szymczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 historia 5 w-f hala ZDD 11 j. angielski 14 j. polski 7
2 855-940 technika 12 w-f hala informatyka 6/11 zaj. z wych 3 matematyka 10
3 955-1040 w-f sala geografia 12 j. polski 12 matematyka 10 religia 5
4 1050-1135 j. polski 7 j. polski 3 matematyka 10 historia 7 biologia 7
5 1150-1235 plastyka 25 matematyka 10 j. angielski 14 j. polski 3 j. angielski 14
6 1245-1330 ----- -- muzyka 7 religia 12 w-f sala ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V c
wychowawca mgr E. Tecław

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 w-f hala muzyka 12 technika 7 matematyka 8 j. angielski 14
2 855-940 w-f hala j. polski 3 religia 7 historia 8 historia 3
3 955-1040 matematyka 9 w-f sala w-f sala religia 9 j. polski 7
4 1050-1135 informatyka 6/11 geografia 12 j. angielski 7 j. polski 3 matematyka 9
5 1150-1235 j. angielski 20 biologia 7 j. polski 3 plastyka 25 zaj. z wych 25
6 1245-1330 j. polski 3 matematyka 9 ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ZDD 10 ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V d
wychowawca mgr S. Szymczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 8 w-f hala ZDD 3 j. polski 4 matematyka 5
2 855-940 historia 5 w-f hala j. polski 3 geografia 12 j. angielski 14
3 955-1040 w-f sala zaj. z wych 7 matematyka 5 matematyka 2 muzyka 25
4 1050-1135 religia 10 matematyka 5 informatyka 6/11 plastyka 25 religia 12
5 1150-1235 biologia 12 j. polski 3 j. angielski 12 historia 10 technika 12
6 1245-1330 j. angielski 14 ----- -- ----- -- w-f sala j. polski 3
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI a
wychowawca mgr S. Sikora

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 ZDD 9 matematyka 8 matematyka 10 j. angielski 3 w-f hala
2 855-940 j. polski 8 historia 7 geografia 12 j. polski 10 w-f hala
3 955-1040 informatyka 6/11 j. polski 3 religia 9 biologia 7 j. angielski 14
4 1050-1135 matematyka 9 religia 14 j. polski 12 historia 12 muzyka 25
5 1150-1235 zaj. z wych 3 technika 12 plastyka 25 w-f sala j. polski 3
6 1245-1330 ----- -- w-f sala j. angielski 14 wdż 8 matematyka 9
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI b
wychowawca mgr I. Piotrowska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 matematyka 10 ZDD 9 j. polski 4 matematyka 10 matematyka 10
2 855-940 geografia 7 j. angielski 14 matematyka 10 biologia 7 technika 12
3 955-1040 religia 10 j. polski 4 j. angielski 14 j. angielski 14 w-f hala
4 1050-1135 j. polski 4 historia 4 religia 9 j. polski 4 w-f hala
5 1150-1235 historia 4 w-f sala w-f sala informatyka 6/11 j. polski 4
6 1245-1330 ----- -- wdż 8 zaj. z wych 10 plastyka 25 muzyka 25
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI c
wychowawca mgr M. Ptak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 biologia 7 plastyka 25 ZDD 9 informatyka 6/11 j. polski 2
2 855-940 matematyka 9 matematyka 9 matematyka 9 matematyka 9 religia 7
3 955-1040 geografia 12 j. polski 8 j. polski 10 historia 12 w-f hala
4 1050-1135 j. angielski 14 historia 10 j. angielski 14 j. angielski 14 w-f hala
5 1150-1235 j. polski 8 w-f sala w-f sala j. polski 7 muzyka 7
6 1245-1330 wdż 17 technika 10 ----- -- religia 10 zaj. z wych 14
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI d
wychowawca mgr A. Rutkowska-Forma

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 4 j. polski 4 technika 8 ZDD 9 w-f hala
2 855-940 historia 4 geografia 12 j. angielski 14 religia 4 w-f hala
3 955-1040 j. angielski 4 matematyka 10 j. polski 4 j. polski 4 j. polski 4
4 1050-1135 plastyka 25 muzyka 25 historia 4 matematyka 10 matematyka 10
5 1150-1235 matematyka 10 zaj. z wych 4 biologia 7 w-f sala j. angielski 5
6 1245-1330 informatyka 6 w-f sala ----- -- ----- -- religia 7
7 1330-1425 wdż 8 ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VII a
wychowawca mgr M. Ryżek

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 geografia 12 biologia 7 geografia 12 w-f hala religia 9
2 855-940 historia 3 fizyka 5 chemia 5 w-f hala muzyka 25
3 955-1040 j. polski 8 j. angielski 14 historia 3 j. polski 8 matematyka 9
4 1050-1135 w-f sala matematyka 9 w-f sala matematyka 9 j. niemiecki 5
5 1150-1235 chemia 5 j. polski 8 j. polski 8 fizyka 5 j. polski 8
6 1245-1330 matematyka 9 j. niemiecki 14 biologia 7 j. angielski 14 zaj. z wych 8
7 1330-1425 j. angielski 14 religia 7 plastyka 25 informatyka 6/11 wdż 14
8 1430-1515 ----- -- ZDD 8 ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VII b
wychowawca mgr M. Rychlik

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 14 matematyka 10 fizyka 5 w-f hala historia 4
2 855-940 matematyka 10 j. polski 8 j. polski 2 w-f hala j. niemiecki 8
3 955-1040 j. angielski 14 fizyka 5 biologia 7 chemia 5 j. polski 8
4 1050-1135 w-f sala biologia 7 w-f sala j. polski 2 j. angielski 14
5 1150-1235 geografia 12 muzyka 25 matematyka 10 j. niemiecki 14 informatyka 6/11
6 1245-1330 chemia 5 zaj. z wych 12 religia 9 historia 3 matematyka 10
7 1330-1425 religia 7 plastyka 25 wdż 8 j. angielski 14 geografia 12
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ZDD 5 ----- --

Klasa VIII a
wychowawca mgr M. Zwolińska-Wojewoda

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 historia 3 religia 2 j. angielski 14 wos 5 j. niemiecki 8
2 855-940 j. angielski 14 j. niemiecki 10 w-f sala chemia 5 matematyka 9
3 955-1040 chemia 5 matematyka 9 j. polski 8 w-f hala geografia 12
4 1050-1135 j. polski 8 j. polski 8 historia 3 w-f hala j. polski 8
5 1150-1235 matematyka 9 wos 5 matematyka 9 j. polski 8 zaj. z wych 9
6 1245-1330 biologia 7 informatyka 6/11 fizyka 5 fizyka 5 j. angielski 12
7 1330-1425 ZDD 9 w-f sala dzaw 14 ed. bezp 8 religia 8
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VIII b
wychowawca mgr M. Mikołajczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. angielski 2 historia 3 chemia 2 j. polski 2 historia 3
2 855-940 j. polski 2 matematyka 2 w-f sala matematyka 2 j. polski 2
3 955-1040 matematyka 2 j. niemiecki 2 j. angielski 2 w-f hala matematyka 2
4 1050-1135 chemia 2 j. polski 2 j. polski 2 w-f hala j. angielski 2
5 1150-1235 j. niemiecki 2 geografia 2 fizyka 2 wos 2 biologia 2
6 1245-1330 zaj. z wych 2 wos 2 informatyka 6/11 ed. bezp 2 religia 2
7 1330-1425 ZDD 2 w-f sala religia 2 fizyka 2 dzaw 2
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --