Plan lekcji w roku szkolnym 2019/2020 

obowiązuje od 2 września 2019 r.

Klasa I a
wychowawca mgr D. Busse

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845w-fsalaedu inf6edu1edu1w-fsala
2855-940edu1w-fsalaedu1edu1edu1
3955-1040edu1edu1edu1edu1edu1
41050-1135edu1edu1religia1z.r. kreat1edu1
51150-1235j. angielski1-------j. angielski1-------religia1
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa I b
wychowawca mgr B. Sikora

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845w-fsalareligia13edu13edu13w-fsala
2855-940edu13w-fsalaedu13ed. inf6j. ang13
3955-1040edu13edu13edu13edu13edu13
41050-1135edu13edu13j. ang13edu13edu13
51150-1235z.r.kreat13----------religia13-------edu13
61245-1330--------------------------------------
71330-1425--------------------------------------
81430-1515--------------------------------------

Klasa I c
wychowawca mgr A. Błoch

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845edu15edu15w-fsalareligia15religia15
2855-940w-fsalaedu15edu15j. ang.15edu15
3955-1040edu15edu15edu15ed. inf6edu15
41050-1135edu15edu15edu15edu15w-fsala
51150-1235zr kreat15j. ang.15-------edu15-------
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa II a
wychowawca mgr B. Łukomska

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845edu21w-fsalaedu21edu21edu21
2855-940edu21edu21edu21edu21edu21
3955-1040edu21edu21religia21w-fsalaed. inf6
41050-1135religia21edu21z.r. kreat21edu21edu21
51150-1235-------edu21-------j. ang21-------
61245-1330-------j. ang21---------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa II b
wychowawca mgr B. Fobka

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845edu19j. ang19w-fsalaed. inf6edu19
2855-940w-fsalaedu19religia19edu19edu19
3955-1040edu19edu19edu19edu19edu19
41050-1135edu19edu19edu19z.r. kreat19w-fsala
51150-1235religia19----------edu19--------------
61245-1330-----------------j. ang19--------------
71330-1425--------------------------------------
81430-1515--------------------------------------

Klasa III a
wychowawca mgr M. Banasiak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845religia20w-fsalaj. ang20edu20j. ang20
2855-940edu20edu20edu20edu20religia20
3955-1040edu20edu20edu20w-fsalaedu20
41050-1135edu20edu20edu20edu20edu20
51150-1235-------ed. inf6z.r. kreat20edu20-------
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa III b
wychowawca mgr M. Paszczyńska

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845edu17j. ang17religia17edu17edu17
2855-940edu17edu17j. ang17edu17ed. inf6
3955-1040edu17edu17edu17edu17w-fsala
41050-1135edu17edu17edu17w-fsalaedu17
51150-1235w-fsalareligia17z.r. kreat17--------------
61245-1330--------------------------------------
71330-1425--------------------------------------
81430-1515--------------------------------------

Klasa III c
wychowawca mgr D. Rosochowata

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845ed. inf6edu16edu16edu16edu16
2855-940religia16j. ang16edu16edu16j. ang16
3955-1040edu16edu16edu16edu16w-fsala
41050-1135edu16edu16edu16w-fsalareligia16
51150-1235w-fsala-------z.r. kreat16-------edu16
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa IV a
wychowawca mgr J. Orzechowska

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845j. angIVj. polskiIVj. angIVw-fsalamatematykaIV
2855-940informatyka6historiaIVj. polskiIVw-fsalaj. polskiIV
3955-1040religiaIVmuzykaIVtechnikaIVmatematykaIVj. angIV
41050-1135przyrodaIVzaj. z wychIVmatematykaIVj. polskiIVplastykaIV
51150-1235j. polskiIV matematykaIVprzyrodaIVreligiaIVw-fsala
61245-1330w-fsalawdżIVz.r.kreatIV--------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa V a
wychowawca mgr G. Wróbel-Grzegorek

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845w-fhalamatematyka5z.r. kreat25geografia12muzyka25
2855-940w-fhalaplastyka25matematyka8j. angielski14matematyka5
3955-1040j. polski3w-fsalaw-fsalaj. polski3historia3
41050-1135historia3informatyka6/11zaj. z wych5matematyka5j. polski3
51150-1235j. angielski14j. angielski14biologia5technika12wdż10
61245-1330religia14j. polski3j. polski3religia7-------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa V b
wychowawca mgr B. Szymczak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845historia5w-fhalaz.r. kreat11j. angielski14j. polski3
2855-940technika12w-fhalainformatyka6/11zaj. z wych3matematyka10
3955-1040w-fsalageografia12j. polski12matematyka10religia5
41050-1135j. polski7j. polski3matematyka10historia7biologia7
51150-1235plastyka25matematyka10j. angielski14j. polski3j. angielski14
61245-1330-------muzyka7religia12w-fsalawdż5
71330-1425--------------------------------------
81430-1515--------------------------------------

Klasa V c
wychowawca mgr E. Tecław

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845w-fhalamuzyka14technika10matematyka8j. angielski14
2855-940w-fhalaj. polski3religia7historia8historia3
3955-1040matematyka9w-fsalaw-fsalaj. angielski9j. polski7
41050-1135informatyka6/11geografia12j. angielski7j. polski3matematyka9
51150-1235religia20biologia7j. polski3plastyka25zaj. z wych25
61245-1330j. polski3matematyka9-------wdż8-------
71330-1425-------z.r. kreat10---------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa V d
wychowawca mgr S. Szymczak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845j. polski8w-fhalaj. polski3j. angielski4matematyka5
2855-940historia5w-fhalaj. angielski3j. polski4j. angielski14
3955-1040w-fsalazaj. z wych7matematyka5matematyka7muzyka25
41050-1135religia10matematyka5informatyka6/11plastyka25religia12
51150-1235biologia12j. polski3wdż12historia3geografia12
61245-1330technika12--------------w-fsalaj. polski3
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa VI a
wychowawca mgr S. Sikora

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845z.r. kreat9matematyka8biologia7j. polski3w-fhala
2855-940j. polski8historia7geografia12j. angielski10w-fhala
3955-1040informatyka6/11j. polski3j. angielski9religia2j. angielski14
41050-1135matematyka9religia14j. polski12historia12muzyka25
51150-1235zaj. z wych3technika12plastyka25w-fsalaj. polski3
61245-1330-------w-fsalamatematyka9-------matematyka9
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa VI b
wychowawca mgr I. Piotrowska

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845matematyka10z.r. kreat9j. polski4matematyka10matematyka10
2855-940geografia7j. angielski14matematyka10biologia7technika12
3955-1040religia10j. polski4j. angielski14j. angielski14w-fhala
41050-1135j. polski4historia4religia9j. polski4w-fhala
51150-1235historia4w-fsalaw-fsalainformatyka6/11j. polski4
61245-1330-----------------zaj. z wych10plastyka25muzyka25
71330-1425--------------------------------------
81430-1515--------------------------------------

Klasa VI c
wychowawca mgr M. Ptak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845biologia7technika12z.r. kreat9religia7j. polski7
2855-940matematyka9matematyka9matematyka9matematyka9religia7
3955-1040geografia12j. polski8j. polski10historia12w-fhala
41050-1135j. angielski14historia3j. angielski14j. angielski14w-fhala
51150-1235j. polski8w-fsalaw-fsalaj. polski7muzyka7
61245-1330-------plastyka25-------informatyka6/11zaj. z wych14
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa VI d
wychowawca mgr A. Rutkowska-Forma

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845j. polski4j. polski4technika12z.r. kreat9w-fhala
2855-940historia4geografia12j. angielski14religia12w-fhala
3955-1040j. angielski4matematyka10j. polski4j. polski4j. polski4
41050-1135plastyka25muzyka10historia4matematyka10matematyka10
51150-1235matematyka10zaj. z wych4biologia7w-fsalaj. angielski5
61245-1330informatyka6w-fsala--------------religia7
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa VII a
wychowawca mgr M. Ryżek

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845geografia12biologia7geografia8w-fhalareligia9
2855-940historia3fizyka5chemia5w-fhalamuzyka25
3955-1040j. polski8j. angielski14historia3j. polski8matematyka9
41050-1135w-fsalamatematyka9w-fsalamatematyka9j. niemiecki5
51150-1235chemia5j. polski8j. polski8fizyka5j. polski8
61245-1330matematyka9j. niemiecki14biologia7j. angielski14zaj. z wych8
71330-1425j. angielski14religia7plastyka25informatyka6/11dzaw14
81430-1515-------z.r. kreat8---------------------

Klasa VII b
wychowawca mgr M. Rychlik

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845j. polski14matematyka10fizyka5w-fhalahistoria4
2855-940matematyka10j. polski8j. polski2w-fhalaj. niemiecki8
3955-1040j. angielski14fizyka5biologia7chemia5j. polski8
41050-1135w-fsalabiologia7w-fsalaj. polski2j. angielski14
51150-1235geografia12muzyka25matematyka10j. niemiecki14informatyka6/11
61245-1330chemia5zaj. z wych12religia14historia3matematyka10
71330-1425religia7plastyka25dzaw14j. angielski14geografia12
81430-1515------------------------z.r. kreat5-------

Klasa VIII a
wychowawca mgr M. Zwolińska-Wojewoda

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845historia3religia2j. angielski14wos5j. niemiecki8
2855-940j. angielski14j. niemiecki10w-fsalachemia5matematyka9
3955-1040chemia5matematyka9j. polski8w-fhalageografia12
41050-1135j. polski8j. polski8historia3w-fhalaj. polski8
51150-1235matematyka9wos5matematyka9j. polski8zaj. z wych9
61245-1330biologia7informatyka6/11fizyka5fizyka5 j. angielski12
71330-1425z. r. kreat9w-fsalawdż8ed. bezp8religia8
81430-1515-----------------------------------

Klasa VIII b
wychowawca mgr M. Mikołajczak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845j. angielski2historia3chemia2j. polski2informatyka6/12
2855-940j. polski2matematyka2w-fsalamatematyka2j. polski2
3955-1040matematyka2j. niemiecki2j. angielski2w-fhalamatematyka2
41050-1135chemia2j. polski2j. polski2w-fhalaj. angielski2
51150-1235j. niemiecki2geografia2fizyka2wos2historia2
61245-1330zaj. z wych2wos2biologia8ed. bezp2religia2
71330-1425z.r. kreat2w-fsalareligia2fizyka2wdż2
81430-1515--------------------------------------