Plan lekcji w roku szkolnym 2018/2019 

obowiązuje od 1 marca 2019 r.

Klasa I a
wychowawca mgr P. Rychlik

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 w-f sala j. angielski 21 edu 21 edu 21 edu 21
2 855-940 edu 21 ed. informatyczna 6 edu 21 edu 21 edu 21
3 955-1040 edu 21 w-f s j. angielski 21 edu 21 edu 21
4 1050-1135 edu 21 edu 21 religia 21 w-f sala religia 21
5 1150-1235 edu 21 ----- -- z. r. kreatywność 21 edu 21 ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa I b
wychowawca mgr B. Fobka

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 19 edu 19 edu 19 w-f sala edu 19
2 855-940 j. angielski 19 edu 19 w-f sala edu 19 edu 19
3 955-1040 edu 19 edu 19 edu 19 edu 19 religia 19
4 1050-1135 edu 19 w-f sala j. angielski 19 edu 19 edu 19
5 1150-1235 edu 19 ----- ----- ed. informatyczna 6 z. r. kreatywność 19 ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa II a
wychowawca mgr M. Banasiak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 w-f sala edu 20 edu 20 ed. informatyczna 6 edu 20
2 855-940 edu 20 j. angielski 20 religia 20 edu 20 j. angielski 20
3 955-1040 edu 20 w-f sala edu 20 edu 20 edu 20
4 1050-1135 edu 20 edu 20 edu 20 w-f sala edu 20
5 1150-1235 ----- -- ----- -- z. r. kreatywność 20 religia 20 edu 20
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa II b
wychowawca mgr M. Paszczyńska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 religia 17 religia 17 edu 17 w-f sala edu 17
2 855-940 edu 17 edu 17 w-f sala edu 17 edu 17
3 955-1040 edu 17 edu 17 edu 17 j. angielski 17 ed. informatyczna 6
4 1050-1135 edu 17 w-f sala edu 17 edu 17 edu 17
5 1150-1235 edu 17 j. angielski 17 ----- -- z. r. kreatywność 17 ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa II c
wychowawca mgr D. Rosochowata

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 16 ed. informatyczna 6 religia 16 edu 16 edu 16
2 855-940 edu 16 w-f sala edu 16 w-f sala w-f sala
3 955-1040 edu 16 edu 16 edu 16 edu 16 j. angielski 16
4 1050-1135 edu 16 edu 16 edu 16 edu 16 edu 16
5 1150-1235 ----- -- z. r. kreatywność 16 j. angielski 16 ----- -- religia 16
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III a
wychowawca mgr D. Busse

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu IV edu IV edu IV edu IV edu IV
2 855-940 edu IV w-f sala j. angielski IV w-f sala edu IV
3 955-1040 edu IV edu IV edu IV edu IV edu IV
4 1050-1135 religia IV edu IV edu IV j. angielski IV w-f IV
5 1150-1235 edu IV religia IV ----- -- ed. informatyczna 6 ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IVa
wychowawca mgr B. Sikora

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 15 matematyka 5 matematyka 1 w-f hala matematyka 1
2 855-940 z. r. kreat. 12 j. polski 15 przyroda 1 w-f hala religia 1
3 955-1040 j. angielski 14 historia 3 j. angielski 14 przyroda 7 technika 12
4 1050-1135 w-f sala muzyka 15 j. polski 15 j. angielski 14 zaj. z wych. 15
5 1150-1235 informatyka 6/11 plastyka 25 w-f sala j. polski 15 j. polski 15
6 1245-1330 matematyka 10 religia 15 ----- -- ----- -- wdż 8
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IVb
wychowawca mgr B. Szymczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 matematyka 10 j. polski 15 w-f hala matematyka 10 religia 5
2 855-940 j. angielski 14 matematyka 10 w-f hala j. polski 15 j. angielski 14
3 955-1040 j. polski 4 technika 12 zaj. z wych. 3 j. angielski 14 w-f sala
4 1050-1135 muzyka 12 informatyka 6/11 przyroda 7 historia 3 j. polski 1
5 1150-1235 religia 12 w-f sala j. polski 15 wdż 25 matematyka 10
6 1245-1330 plastyka 25 ----- ----- z. r. kreat. 10 ----- -- przyroda 7
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IV c
wychowawca mgr E. Tecław

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 plastyka 25 matematyka 10 j. polski 15 w-f hala matematyka 9
2 855-940 religia 15 przyroda 1 matematyka 10 w-f hala j. polski 15
3 955-1040 muzyka 15 j. polski 1 religia 5 zaj. z wych. 25 j. angielski 13
4 1050-1135 w-f sala j. angielski 12 technika 12 j. polski 15 informatyka 6/11
5 1150-1235 j. angielski 13 historia 3 w-f sala matematyka 9 przyroda 7
6 1245-1330 j. polski 15 z. r. kreat. 9 ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 wdż 8 ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IV d
wychowawca mgr M. Kaźmierczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 z. r. kreat. 1 j. angielski 13 w-f hala matematyka 1 j. polski 15
2 855-940 przyroda 7 matematyka 5 w-f hala j. angielski 13 matematyka 5
3 955-1040 religia 12 muzyka 15 j. polski 15 j. polski 15 w-f sala
4 1050-1135 j. polski 15 j. polski 1 informatyka 6/11 technika 12 przyroda 7
5 1150-1235 matematyka 1 w-f sala religia 1 historia 3 j. angielski 13
6 1245-1330 ----- -- ----- -- zaj. z wych. 1 plastyka 25 ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- wdż 7 ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V a
wychowawca mgr J. Orzechowska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 technika 12 w-f hala biologia 7 j. polski 15 j. angielski 13
2 855-940 matematyka 10 w-f hala j. polski 15 historia 3 matematyka 9
3 955-1040 geografia 13 matematyka 9 j. angielski 13 informatyka 6/11 j. polski 15
4 1050-1135 religia 13 zaj. z wych. 13 religia 13 muzyka 7 w-f sala
5 1150-1235 j. polski 15 j. polski 15 plastyka 25 w-f sala ----- 3
6 1245-1330 j. angielski 13 historia 3 matematyka 9 ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V b
wychowawca mgr I. Piotrowska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 w-f hala technika 12 w-f sala plastyka 25 j. angielski 14
2 855-940 w-f hala geografia 7 biologia 3 matematyka 10 matematyka 10
3 955-1040 matematyka 10 informatyka 6/11 muzyka 10 j. polski 4 j. polski 4
4 1050-1135 j. polski 4 j. polski 4 matematyka 10 historia 4 religia 12
5 1150-1235 historia 4 zaj. z wych. 10 j. polski 4 religia 12 w-f sala
6 1245-1330 wdż -- j. angielski 14 ----- -- j. angielski 14 ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V c
wychowawca mgr M. Ptak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 w-f hala matematyka 9 w-f sala j. angielski 14 geografia 7
2 855-940 w-f hala muzyka 12 matematyka 9 matematyka 9 biologia 7
3 955-1040 matematyka 9 plastyka 25 j. polski 1 technika 12 religia 8
4 1050-1135 j. angielski 14 historia 3 j. angielski 14 informatyka 6/11 j. polski 3
5 1150-1235 j. polski 2 religia 13 ----- 9 j. polski 1 w-f sala
6 1245-1330 ----- -- j. polski 1 ----- -- historia 3 zaj. z wych. 14
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V d
wychowawca mgr A. Rutkowska-Forma

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 4 w-f hala matematyka 10 j. polski 4 matematyka 10
2 855-940 historia 4 w-f hala muzyka 7 historia 4 j. polski 4
3 955-1040 religia 25 j. angielski 13 j. polski 4 j. angielski 13 geografia 5
4 1050-1135 biologia 1 plastyka 25 zaj. z wych 4 matematyka 10 w-f sala
5 1150-1235 matematyka 10 j. polski 4 religia 13 w-f sala informatyka 6/11
6 1245-1330 ----- -- ----- 8 technika 12 ----- -- j. angielski 13
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI a
wychowawca mgr M. Ryżek

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. angielski 14 muzyka 8 j. polski 8 przyroda 7 w-f hala
2 855-940 j. polski 8 j. angielski 14 j. polski 8 j. polski 8 w-f hala
3 955-1040 przyroda 5 przyroda 7 religia 8 historia 3 plastyka 25
4 1050-1135 historia 3 j. polski 8 matematyka 9 matematyka 9 j. polski 8
5 1150-1235 matematyka 9 matematyka 9 z. techniczne 12 j. angielski 14 matematyka 9
6 1245-1330 ----- 12 w-f sala w-f sala zaj. z wych. 8 zaj. komp. 6/11
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- religia 8
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI b
wychowawca mgr M. Rychlik

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 przyroda 7 j. polski 1 j. angielski 14 historia 12 w-f hala
2 855-940 j. polski 1 historia 3 religia 12 przyroda 7 w-f hala
3 955-1040 j. polski 1 j. angielski 14 przyroda 7 j. polski 1 j. polski 1
4 1050-1135 matematyka 10 matematyka 10 j. polski 1 religia 1 matematyka 10
5 1150-1235 plastyka 25 zaj. techn. 12 matematyka 10 matematyka 10 j. angielski 14
6 1245-1330 zaj. komp. 6/11 w-f sala w-f sala muzyka 12 ----- 3
7 1330-1425 zaj. z wych. 12 ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VII a
wychowawca mgr M. Zwolińska-Wojewoda

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 matematyka 9 geografia 7 fizyka 5 chemia 5 j. niemiecki 12
2 855-940 historia 3 j. polski 8 j. angielski 13 matematyka 12 j. angielski 13
3 955-1040 j. polski 8 muzyka 10 matematyka 9 j. polski 8 historia 3
4 1050-1135 biologia 7 matematyka 9 j. polski 8 j. angielski 13 plastyka 25
5 1150-1235 w-f sala biologia 7 geografia 7 fizyka 5 j. polski 8
6 1245-1330 chemia 5 religia 12 religia 13 w-f hala zaj. z wych. 9
7 1330-1425 zaw 14 w-f sala j. niemiecki 13 w-f hala informatyka 6/11
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VII b
wychowawca mgr M. Mikołajczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 2 historia 2 chemia 2 biologia 2 j. polski 2
2 855-940 matematyka 2 j. polski 2 matematyka 2 j. polski 2 geografia 2
3 955-1040 j. angielski 2 biologia 2 fizyka 2 historia 2 matematyka 2
4 1050-1135 j. niemiecki 2 j. niemiecki 2 j. angielski 2 fizyka 2 j. angielski 2
5 1150-1235 w-f sala geografia 2 j. polski 2 muzyka 2 chemia 2
6 1245-1330 religia 2 matematyka 2 informatyka 6/11 w-f hala religia 2
7 1330-1425 zaj. z wych. 2 w-f sala plastyka 2 w-f hala zaw 2
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VIII a
wychowawca mgr G. Wróbel-Grzegorek

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 8 j. niemiecki 14 matematyka 13 wos 3 j. polski 8
2 855-940 wos 13 matematyka 13 religia 14 fizyka 5 historia 3
3 955-1040 historia 3 zaj. z wych. 5 w-f sala w-f hala biologia 7
4 1050-1135 chemia 5 j. angielski 14 fizyka 5 w-f hala z. r. kreat. 9
5 1150-1235 j. niemiecki 14 j. polski 8 j. angielski 14 j. polski 8 religia 12
6 1245-1330 matematyka 9 geografia 7 j. polski 8 matematyka 9 chemia 5
7 1330-1425 w-f sala ed. bezp. 5 informatyka 6/11 j. angielski 14 wdż 13
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VIII b
wychowawca mgr S. Szymczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 wos 3 historia 3 matematyka 9 matematyka 9 historia 3
2 855-940 matematyka 9 matematyka 9 fizyka 5 wos 14 j. polski 8
3 955-1040 biologia 7 j. polski 8 religia 12 fizyka 5 j. angielski 14
4 1050-1135 j. polski 8 zaj. z wych 7 w-f sala j. polski 8 chemia 5
5 1150-1235 chemia 2 j. angielski 14 j. polski 8 j. niemiecki 13 w-f hala
6 1245-1330 w-f sala j. niemiecki 13 j. angielski 14 geografia 7 w-f hala
7 1330-1425 informatyka 6/11 z. r. kreat. 10 wdż 14 ed. bezp. 5 religia 7
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --