Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021 

obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

Klasa I a
wychowawca mgr D. Rosochowata

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 745-830 j. angielski 16 edu 16 edu inf 6 edu 16 edu 16
2 840-925 du 16 edu 16 w-f sala edu 16 religia 16
3 940-1025 /td> 16 edu 16 j. angielski 16 edu 16 edu 16
4 1035-1120 edu 16 religia 16 edu 16 w-f sala edu 16
5 1135-1220 GD 16 ----- -- edu 16 ----- -- w-f 16
6 1230-1315 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa I b
wychowawca mgr A. Błoch

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 w-f sala edu 17 edu 17 edu 17 edu 17
2 855-940 edu 17 edu 17 edu 17 edu 17 edu 17
3 955-1040 edu 17 edu 17 religia 17 w-f sala edu 17
4 1050-1135 religia 17 edu 17 j. angielski 17 edu inf 6 edu 17
5 1150-1235 j. angielski 17 ----- ----- GD 17 ----- -- w-f 17
6 1245-1330 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa II a
wychowawca mgr D. Busse

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 15 edu 15 edu 15 edu 15 edu 15
2 855-940 religia 15 edu 15 edu inf 6 w-f sala edu 15
3 955-1040 edu 15 religia 15 edu 15 edu 15 j. angielski 15
4 1050-1135 edu 15 w-f sala w-f 15 edu 15 edu 15
5 1150-1235 j. angielski 15 ----- -- GD 15 ----- -- edu 15
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa II b
wychowawca mgr B. Sikora

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 20 j. angielski 20 edu 20 edu 20 edu 20
2 855-940 edu 20 w-f sala edu 20 edu 20 edu 20
3 955-1040 religia 20 edu 20 w-f sala edu 20 religia 20
4 1050-1135 w-f 20 edu 20 edu 20 j. angielski 20 edu 20
5 1150-1235 ----- -- edu inf 6 ----- -- edu 20 GD 20
6 1245-1330 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III a
wychowawca mgr P. Rychlik

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 745-830 religia 21 w-f sala edu 21 w-f sala religia 21
2 840-925 /td> 21 edu 21 edu 21 edu 21 edu 21
3 940-1025 td> 21 edu 21 edu 21 edu 21 edu 21
4 1035-1120 edu 21 j. angielski 21 GD 21 edu 21 edu 21
5 1135-1220 w-f 21 ----- -- ----- -- edu inf 6 j. angielski 21
6 1230-1315 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III b
wychowawca mgr B. Fobka

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 745-830 edu 19 edu 19 w-f sala edu 19 j. angielski 19
2 840-925 /td> 19 edu 19 edu 19 edu 19 edu 19
3 940-1025 19 w-f sala edu 19 edu inf 6 edu 19
4 1035-1120 lski 19 edu 19 edu 19 edu 19 w-f 19
5 1135-1220 /td> -- religia 19 ----- -- religia 19 GD 19
6 1230-1315 -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IV a
wychowawca mgr E. Snella

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. angielski 12 j. polski 12 GD 12 j. polski 12 j. polski 12
2 855-940 matematyka 12 matematyka 12 j. angielski 12 technika 12 matematyka 12
3 955-1040 j. polski 12 j. angielski 12 j. polski 12 matematyka 12 historia 12
4 1050-1135 w-f sala plastyka 12 w-f sala zaj. z wych. 12 religia 12
5 1150-1235 informatyka 6/11 w-f hala religia 12 przyroda 12 ----- --
6 1245-1330 muzyka 12 w-f hala przyroda 12 wdż -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IV b
wychowawca mgr M. Zwolińska-Wojewoda

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 informatyka 6/11 j. angielski 9 technika 9 religia 9 GD 9
2 855-940 w-f sala j. polski 9 muzyka 9 j. polski 9 j. polski 9
3 955-1040 j. angielski 9 historia 9 matematyka 9 j. angielski 9 zaj. z wych. 9
4 1050-1135 j. polski 9 przyroda 9 j. polski 9 matematyka 9 plastyka 9
5 1150-1235 matematyka 9 matematyka 9 w-f sala w-f hala przyroda 9
6 1245-1330 ----- -- wdż ----- ----- -- w-f hala religia 9
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IV c
wychowawca mgr K. Kalisz

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 technika 2 religia 2 przyroda 2 j. polski 2 j. polski 2
2 855-940 w-f sala matematyka 2 matematyka 2 matematyka 2 historia 2
3 955-1040 matematyka 2 j. polski 2 j. polski 2 plastyka 2 przyroda 2
4 1050-1135 j. polski 2 j. angielski 2 muzyka 2 j. angielski 2 informatyka 6
5 1150-1235 j. angielski 2 ----- -- w-f sala w-f hala religia 2
6 1245-1330 GD 2 ----- -- wdż -- w-f hala zaj. z wych. 2
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V a
wychowawca mgr J. Orzechowska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 1 GD 1 j. polski 1 plastyka 1 informatyka 6
2 855-940 historia 1 matematyka 1 historia 1 religia 1 religia 1
3 955-1040 matematyka 1 j. polski 1 muzyka 1 matematyka 1 technika 1
4 1050-1135 zaj. z wych 1 j. angielski 1 geografia 1 j. polski 1 j. polski 1
5 1150-1235 w-f sala biologia 1 j. angielski 1 w-f sala matematyka 1
6 1245-1330 wdż 1 w-f sala ----- -- w-f sala j. angielski 1
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI a
wychowawca mgr G. Wróbel-Grzegorek

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 4 j. angielski 4 plastyka 4 w-f hala w-f sala
2 855-940 muzyka 4 geografia 4 matematyka 4 w-f hala matematyka 4
3 955-1040 historia 4 matematyka 4 historia 4 technika 4 j. polski 4
4 1050-1135 zaj. z wych. 4 j. polski 4 j. polski 4 religia 4 j. angielski 4
5 1150-1235 j. angielski 4 w-f sala GD 4 matematyka 4 religia 4
6 1245-1330 ----- -- informatyka 6/11 ----- -- j. polski 4 biologia 4
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI b
wychowawca mgr B. Szymczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 historia 25 plastyka 25 j. polski 25 historia 25 j. angielski 25
2 855-940 j. angielski 25 religia 25 biologia 25 j. polski 25 j. polski 25
3 955-1040 j. polski 25 j. angielski 25 technika 25 w-f hala w-f sala
4 1050-1135 matematyka 25 matematyka 25 matematyka 25 w-f hala matematyka 25
5 1150-1235 muzyka 25 geografia 25 informatyka 6/11 zaj. z wych. 25 ZDD 25
6 1245-1330 w-f sala j. polski 25 religia 25 ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI c
wychowawca mgr M. Mikołajczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 historia 13 j. polski 13 j. angielski 13 w-f hala w-f sala
2 855-940 matematyka 13 plastyka 13 matematyka 13 w-f hala matematyka 13
3 955-1040 muzyka 13 biologia 13 j. polski 13 religia 13 geografia 13
4 1050-1135 j. polski 13 matematyka 13 historia 13 technika 13 j. polski 13
5 1150-1235 religia 13 w-f sala zaj. z wych. 13 j. polski 13 j. angielski 13
6 1245-1330 ----- -- j. angielski 13 GD 13 informatyka 6/11 ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI d
wychowawca mgr S. Szymczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 geografia 7 matematyka 7 GD 7 j. polski 7 matematyka 7
2 855-940 historia 7 j. polski 7 technika 7 historia 7 j. angielski 7
3 955-1040 biologia 7 plastyka 7 matematyka 7 w-f hala w-f sala
4 1050-1135 muzyka 7 zaj. z wych. 7 informatyka 6/11 w-f hala religia 7
5 1150-1235 j. polski 7 j. angielski 7 religia 7 j. angielski 7 j. polski 7
6 1245-1330 w-f sala ----- -- j. polski 7 matematyka 7 ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VII a
wychowawca mgr S. Sikora

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 chemia 3 w-f hala biologia 3 historia 3 j. niemiecki 3
2 855-940 j. angielski 3 w-f hala j. polski 3 j. angielski 3 geografia 3
3 955-1040 religia 3 historia 3 j. angielski 3 j. polski 3 informatyka 6/11
4 1050-1135 matematyka 3 fizyka 3 matematyka 3 fizyka 3 matematyka 3
5 1150-1235 geografia 3 j. polski 3 muzyka 3 religia 3 plastyka 3
6 1245-1330 j. polski 3 j. niemiecki 3 chemia 3 matematyka 3 j. polski 3
7 1330-1425 zaj. z wych. 3 biologia 3 w-f sala w-f sala GD 3
8 1430-1515 ----- -- ----- -- DZ -- ----- 3 ----- --

Klasa VII b
wychowawca mgr I. Piotrowska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 matematyka 10 j. niemiecki 10 fizyka 10 chemia 10 geografia 10
2 855-940 geografia 10 fizyka 10 plastyka 10 biologia 10 j. polski 10
3 955-1040 w-f sala w-f hala matematyka 10 j. angielski 10 historia 10
4 1050-1135 informatyka 6/11 w-f hala biologia 10 j. polski 10 w-f sala
5 1150-1235 j. polski 10 religia 10 j. polski 10 j. niemiecki 10 j. angielski 10
6 1245-1330 chemia 10 j. polski 10 historia 10 matematyka 10 matematyka 10
7 1330-1425 j. angielski 10 GD 10 muzyka 10 zaj. z wych. 10 religia 10
8 1430-1515 wdż 10 ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VII c
wychowawca mgr M. Ptak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 GD 14 matematyka 14 matematyka 14 matematyka 14 religia 14
2 855-940 matematyka 14 j. polski 14 geografia 14 historia 14 informatyka 6/11
3 955-1040 w-f sala w-f hala j. polski 14 fizyka 14 j. polski 14
4 1050-1135 j. polski 14 w-f hala zaj. z wych. 14 j. angielski 14 w-f sala
5 1150-1235 biologia 14 j. angielski 14 chemia 14 j. polski 14 biologia 14
6 1245-1330 j. angielski 14 historia 14 muzyka 14 geografia 14 j. niemiecki 14
7 1330-1425 chemia 14 religia 14 fizyka 14 j. niemiecki 14 plastyka 14
8 1430-1515 ----- -- ----- -- wdż 14 ----- -- ----- --

Klasa VII d
wychowawca mgr A. Rutkowska-Forma

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski II w-f hala j. polski II j. angielski II matematyka II
2 855-940 historia II w-f hala historia II j. polski II biologia II
3 955-1040 matematyka II matematyka II j. niemiecki II plastyka II fizyka II
4 1050-1135 j. angielski II j. polski II chemia II j. niemiecki II j. polski II
5 1150-1235 chemia II zaj. z wych. II geografia II matematyka II geografia II
6 1245-1330 informatyka 6 biologia II fizyka II religia II religia II
7 1330-1425 muzyka II j. angielski II w-f sala w-f sala GD II
8 1430-1515 DZ II ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VIII a
wychowawca mgr M. Ryżek

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. angielski 8 historia 8 religia 8 j. angielski 8 w-f hala
2 855-940 informatyka 6/11 j. niemiecki 8 j. polski 8 historia 8 w-f hala
3 955-1040 geografia 8 matematyka 8 j. angielski 8 chemia 8 j. niemiecki 8
4 1050-1135 chemia 8 biologia 8 fizyka 8 wos 8 fizyka 8
5 1150-1235 j. polski 8 wos 8 ed. bezp. 8 matematyka 8 j. polski 8
6 1245-1330 religia 8 j. polski 8 matematyka 8 j. polski 8 matematyka 8
7 1330-1425 w-f sala w-f sala GD 8 zaj. z wych. 8 wdż 8
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VIII b
wychowawca mgr M. Rychlik

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 5 j. polski 5 biologia 5 historia 5 w-f hala
2 855-940 chemia 5 historia 5 j. polski 5 chemia 5 w-f hala
3 955-1040 j. niemiecki 5 j. niemiecki 5 informatyka 6/11 wos 5 j. angielski 5
4 1050-1135 j. angielski 5 wos 5 religia 5 matematyka 5 j. polski 5
5 1150-1235 religia 5 matematyka 5 fizyka 5 geografia 5 fizyka 5
6 1245-1330 matematyka 5 j. angielski 5 matematyka 5 j. polski 5 zaj. z wych. 5
7 1330-1425 w-f sala w-f sala GD 5 edb 5 DZ 5
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --