Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
ul. Szkolna 4
64-730 WIELEŃ

tel./fax (67) 256-10-56
e-mail: spwielen@poczta.onet.pl

Sekretariat czynny od godz. 700 do godz. 1500