Informacje dla rodziców


Statut (wrzesień 2019)
zmiany w statucie z dnia 24.03.2020
zmiany w statucie z dnia 31.09.2020


Egzamin ósmoklasistyDruki do pobrania

aktualizacja styczeń 2021

Karta zapisu do klasy I szkoły
Karta zgłoszenia do kl. II-VIII do szkoły
Karta zgłoszenia do klasay I spoza obwodu
Oświadczenie religia - etyka
Karta zapisu do świetlicy
Oświadczenie o rezygnacji z wychowania do życia
Wniosek o egzamin poprawkowy
Wniosek o kształcenie specjalne
Wniosek o nauczanie indywidualne
Wniosek o całkowite zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Wniosek o częściowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021


okres ubezpieczenia: 01.09.2020-31.08.2021


Ubezpieczenie ucznia nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 45 zł od ucznia. Składki za ubezpieczenie NNW uczniów będzie można dokonywać przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy.

Zasady opłaty składki
Blankiet wpłaty pusty - wzór
Blankiet wpłaty pusty
Zakres i opis ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Zgłaszanie roszczeń
Informacja o ochronie danych osobowych


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020


okres ubezpieczenia: 01.09.2019-31.08.2020


Ubezpieczenie ucznia nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 45 zł od ucznia.

Tabela z zakresem i wysokością świadczeń
Informacja o sposobie zgłaszania roszczeń
Ogólne warunki ubezpieczenia
Informacja RODO