Sprawozdania finansowe za 2019 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu są zamieszczone na stronie internetowej http://bip.saowielen.plRegina Dolna
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1