Dyrekcja szkoły

W dniu 1 września 2009r. dyrektorem
szkoły została mgr Regina Dolna,


Dnia 1 września 2013 r. wicedyrektorem
szkoły został mgr Eugeniusz Forma.
HARMONOGRAM

DYŻURÓW KIEROWNICZYCH

2018/2019
DZIEŃ TYGODNIA DYREKTOR WICEDYREKTOR
poniedziałek ------ 1200 - 1300
Wtorek 1000 - 1100 1100 - 1200
Środa 1000 - 1100 ------
Czwartek 1000 - 1100 ------
Piątek ------ 1200 - 1300
DODATKOWO:Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
Delegatura w Pile
Tel. 672123767